Hallinto ja jäsenvalinta

Yhteisö valitsee hallituksen

Yhteisö kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa yhteisökokoukseen keskustelemaan, kehittämään ja päättämään tarvittavia asioita. Normaalit asiat päätetään yksinkertaisella enemmistöllä. Joitakin "perussääntöjä" (näistä lisää myöhemmin) voidaan muuttaa ¾  enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa.
Jäsenet valitsevat keskuudestaan ​​5-7 hengen hallituksen, joka käsittelee yhdessä jäsenten kanssa kokouksessa päätettyjä tai arkielämästä ja toiminnasta nousevia käytännön asioita. Osa-aikainen toimitusjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja.

Sahalan omistajilla Vessillä ja Mariella on yhdessä yksi paikka hallituksessa. Yksityiskohtaiset johtamismuodot löydetään, kun yhteisö on toiminnassa.

Jäsenten valitseminen yhteisöön

Uskomme, että tällainen yhteisöidea, sosiaalinen malli ja superpotentiaalinen ympäristö kuten meillä GLC:ssä, houkuttelee monia. Mahdolliset hakijat ovat tervetulleita tutustumaan tähän paikkaan ja sillä hetkellä läsnä oleviin ihmisiin. Haluamme antaa potentiaalisille jäsenille realistista ymmärrystä tämäntyyppisen elämän lukuisista hyvistä asioista ja rajoituksista.

GLC:n jäseniksi hyväksytään henkilöitä kaikista maista, kulttuureista ja uskonnoista. He voivat olla nuoria perheitä ja yksinäisiä, mutta myös aktiivisia ja toimintakykyisiä eläkeläisiä voidaan hyväksyä.
GLC:n jäsenten tulee olla ystävällisiä ja lämminsydämisiä, teoriassa ja käytännössä tasa-arvoisia ihmisiä, sopeutuvia, kehittyviä, alkuvaiheessa vähintään käytännön taitoja sekä hyvät vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot omaavia henkilöitä.

Monivaiheisessa valintaprosessissa valitaan GLC:hen sopivat ihmiset. Heillä tulee olla joustava, kärsivällinen ja rakentava asenne sekä arvomaailma tyydyttävään, rauhalliseen ja laadukkaaseen yhteisölliseen elämään. Käytännön- sekä vuorovaikutustaitoja tulee luonnollisesti omaksua myös yhdessä elämisessä ja oppimisessa.

GLC tiedottaa aktiivisesti mahdollisuuksista liittyä tämän yhteisön jäseneksi monin tavoin, mukaan lukien omat laadukkaat nettisivut ja erilaiset sosiaalisen median kanavat.

Valintaprosessi voi sisältää seuraavat vaiheet:

1) Ennakkohyväksyntä papereiden jne. perusteella.
2) Pakollinen alustava 2 viikon vierailu ja asuminen GLC:ssä,
3) Jäsenehdokasaika tasavertaisena GLC:ssä 6 kk aja
4) Lopullinen hyväksyntä täysjäseneksi

Mikäli joku jäsen ei enää sitoudu noudattamaan GLC:n arvoja, periaatteita ja sääntöjä, yhteisökokous voi kokouksessaan lopettaa jäsenyyden, mutta pakottavassa tapauksessa hallitus voi myös tehdä sen. Kaikkien jäsenten on oltava tietoisia riskistä, että narsistiset tai psykoottiset persoonallisuudet yrittävät liittyä GLC:n jäseniksi. Heidät on tunnistettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja erotettava pysyvistä jäsenistä, jos mahdollista.

Ensimmäinen askel yhteisön jäsenhankinnassa on löytää aloitusryhmään 5-10 henkilöä, jotka työskentelevät GLC:n perustamiseksi ja järjestäisivät yhteisön markkinoinnin, jäsenvalinnan ja johdon.

Erittäin tärkeää on löytää mahdollisimman pian pätevä organisointikykyinen henkilö GLC:n johtajaksi. Johtajuudesta kiinnostuneet voivat soittaa suoraan Veli-Jussille milloin tahansa numeroon +358400 763700.

GLC tekee kaikkensa ja kehittää useita mekanismeja havaitakseen ja poistaakseen tuhoavan sosiaalisen käyttäytymisen yhteisön sisällä ja tasapainottaakseen tilanteen tiukasti ja nopeasti kaikissa tilanteissa. Maailman eri esimerkeistä on suuri ja tunnettu riski, että ajan myötä sosiaaliset ja vuorovaikutusongelmat turmelevat yhteisöllisen asumisen hyvän ilmapiirin. 

GLC:n käytössä olevat asuin- ja työtilat Sahalassa

Yhteisöllä on täysi määräysvalta ja vastuu seuraavista:

 • pellot (63 hehtaaria luomupeltoja)
 • maatalouskoneet (3 traktoria, leikkuupuimuri, peltokoneet)
 • maatalousrakennukset (8), 3 asuintaloa (42 erillistä huonetta keittiöiden ja yhteisten olohuoneiden lisäksi yhdessä), päätilakeskuksen rakennus. Katso lisää täältä .
 • 4 järvenrantasaunaa, 3 kellarisaunaa
 • vanha talli, 2 isoa maanalaista kellaria
 • nuotiopaikka 40 hengelle
 • tenniskenttä
 • pieni museohuone, navetta kappeli
 • 0,5ha vihannes/marjatarha jossa yli 100 marjapensasta
 • 1,2 hehtaaria nurmialuetta
 • 2 hehtaarin puisto.


Sahalan kauniissa ja rauhallisissa metsissä, joissa on aktiivista puunkasvua, on yhteensä 23 km metsäteitä.

NAAPURIJÄSENYYS (NJ) GLC:ssä

NAAPURIJÄSENET (NJ) GLC:ssä

Yksi mahdollisuus jäsenyyteen GLC:ssä on olla "naapurijäsen".

 • He voivat olla ihmisiä tai perheitä, jotka asuvat omakotitaloissaan ympäröivässä yhteiskunnassa.
 • Heille GLC ei tarjoa apua asumisjärjestelyissä tai kustannuksissa.
 • Heidän ei tarvitse tehdä vapaaehtoistyötä GLC:lle, paitsi osallistuessaan tapahtumiin.
 • GLC tekee heidän kanssaan yksinkertaisen sopimuksen jäsenyyden oikeuksista ja velvollisuuksista.

EDUT OLLA NJ GLC:ssä:

 • NJ voi hyötyä vaihtotaloudesta, mikä voi auttaa heidän terveyttään, perhe-elämäänsä tai liiketoimintaansa.
 • NJ voi saada lisää ystäviä, poistaa yksinäisyyttä ja parantaa elämän laatua.
 • NJ:t voivat nauttia osallistumisesta iltaistuntoihin, juhliin, illallisiin, retkiin, retriitteihin ja saunaan pienellä vaihtokustannuksella.
 • NJ:t voivat tulla syömään terveellistä ruokaa GLC:n jäsenten kanssa (heidän kohdallaan ruoka maksaa omakustannushinnan), mikä parantaa heidän ravitsemustaan ja terveyttään.

NJ-JÄRJESTELMÄN HYÖDYT GLC:LLE:

 • Ammatillisten taitojen monipuolisuus GLC:ssä kasvaa.
 • Työvoima erityistapahtumiin kasvaa.
 • NJ-työvoima voi mahdollistaa uuden tuotannon GLC:ssä.
 • GLC:n jäsenillä voi olla enemmän harrastus- ym. ystävämahdollisuuksia.
 • Yhdessä olemme vahvempia - idea paranee.


Yhteisön tulot, talous ja tehtävät 


Suunnitelmissa on muodostaa GLC osuuskuntana, joka Suomen laissa on turvallinen ja selkeä yksikkö suhteessa viranomaisiin. GLC maksaa erittäin maltillista kiinteää perusvuokraa 2000 €/kk (mutta vain kun se toimii kunnolla). Jos GLC:n ylijäämä kasvaa, myös vuokra nousee. 

GLC:n tulot ovat seuraavat: 

 • Virallinen viljelytuki noin 42000 €/vuosi. 
 • Salli-yhtiön vuokra (7200 €/kk) tuotantorakennuksen tiloista. 
 • Jäsenten maksamat vuokrat. 
 • Tietty prosenttiosuus tuotannosta tai voitosta, mitä yhteisön tuotantotiimit ansaitsevat. 
 • Vierailumaksut. 
 • Muut julkiset tuet. 

Tämä tarkoittaa, että jäsenellä ei välttämättä tarvitse olla paljon rahaa, vaan hän voi työskennellä GLC:n palveluksessa elinkustannusten kattamiseksi. GLC:n vuokravastuu sisältää kaikkien Sahalan kiinteistöjen (ei metsäteiden tai metsien) kunnossapidon, kuten rakennukset, koneet, tangot, puutarhan, puiston, rannat. Nyt ne ovat kaikki hyvässä kunnossa, joten suuria korjauksia ei tarvita, vain normaali vuosihuolto. 

Suunnitelmissa on jättää vain yksi talo, Kalliotalo (500 m päässä), talon omistajien Vessin ja Marien käyttöön. Myös perinteinen puuntuotanto on jätetty yhteisön resurssien ulkopuolelle. Kaikki metsätalouden sivutuotemahdollisuudet (niitä on useita) olisivat yhteisön käytettävissä, mutta ei tukkien ja sellupuun myyntiä.

Asumiskustannukset ja asumisen vastuut GLC:ssa

GLC:ssä asuminen on tarkoitus tehdä hyvin halvaksi monia keinoja käyttäen ja samalla monin tavoin laadukkaaksi.

Se toteutuu seuraavilla toimilla:

 1. Jäsenen tai perheen tarvitsema huone- ja lattianeliömäärä suunnitellaan vain varsinaista tarvetta vastaavaksi ilman ylimääräistä tilaa, koska tilan ylläpito ja palvelut maksavat.

 2. Sisutusratkaisut toteutetaan harkiten, tilaa säästävästi, fiksusti, monikäyttöisesti ja innovatiivisesti niin, että oma tila toimii hyvin, vastaa perustarpeisiin ja on viihtyisä.

 3. Yleiset tilat kuten keittiö, olohuone, harrastushuoneet, pesu- ja saunatilat, terassit ja pihat ovat siistit hyvässä järjestyksessä, laitteet kunnossa, hyvin varustettuja viihtyisiä, joissa myös voi kokea tuntevansa olla kuin kotona.

 4. Ystäviksi koetut naapurit samassa talossa myös lisäävät hyvää mieltä, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunnetta. Kaikki noudattavat samaa lämminhenkistä, joustavaa ja yhteisten periaatteiden mukaan sovittua asumistapaa, jolloin hyvä mieli myös säilyy ja vahvistuu.

 5. Jäsenet maksavat kiinteää vuokraa asunnostaan / talostaan vain todellisten kiinteiden maksujen verran. Näihin kuuluvat kiinteistövero, vakuutukset, nettimaksu, nuohousmaksu ja pieni kiinteä hallintomaksu GLC:n hallinnolle.

 6. Muut asumiskulut, joihin jotka asukkaat maksavat /hoitavat itse ja voivat vaikuttaa kuluihin omilla kulutuskäytännöillään ja omatoimisilla talohuoltotoiminnallaan:

 • Sähkömaksut (samalla sähkön käytön järkeistys monin tavoin)

 • Polttoaineen (sähkölämmitys ja sen ajoitus, pelletti, aurinko, polttopuu) valinta. Sahalan valmiiksi tehdyn polttopuun hinta GLC:lle on 30 €/heittomotti (ulosmyytynä 60 €), mutta GLC:lle on varattuna suuri määrä valmista puolikuivaa polttopuuta tukkirunkoina jo kasassa pressun alla tätä paljon halvemmalla ja talossa on sähkökäyttöinen tehokas pilkekone, jolla polttopuuta tulee helposti lisää. Pelletin hinta on 370/tn.
 • Sisälämpötilan taso
 • Jätemaksut jäteyhtiölle eli oman kierrätyksen taso ja huolellisuus (sis. joidenkin jätelajien viennit kylän jäteasemalle)
 • Talon lämmitys- ja ym. muiden laitteiden omahuollon taso.
 • Talon pikkukorjausten ja huollon (mm. ulko- ja sisämaalaukset, rännit, katot, ikkunoiden tiivistys, putkihuollot) tekeminen (itse / tai ostotyö), työnlaatu ja aktiivisuus tehdä optimiaikana eli yleensä mahdollisimman aikaisin.
 • Lumitöiden tekotapa (miten paljon traktorilla / kolalla ja lapiolla)
 • Veden kulutuksen määrä. Kattiksen talossa vesi tulee kunnan verkosta ja jätevesi menee sinne. Vesi + jätevesi maksaa yhteensä n. 5 €/m3. Sahalassa ja Kasvun paikassa on oma likavesisysteemit, joiden pienehköt kulut menevät tietysti kulutuksen (kemikaali, sähkön kulu jäteasemassa) mukaan. Kompostivessoilla voi parantaa likavesi- ja ravinnetaloutta, jos on valmiuksia niiden huolelliseen hoitoon.

Asumiskulujen minimointi edellyttää, että asukkailla on tahtoa ja osaamista (tai opettelevat) sekä yhteistyökykyä tehdä kaikki talohuoltojutut itse. Jos ne jäävät Sahalan mekaanikon vastuulle, Sahalan pitää laskuttaa niistä omakustannushinta eli n. 23 €/h. Tiet pitää traktorilingolla auki joka tapauksessa, mutta tästä n. 10 kerran traktorityöstä/talvi tulee vain kymppien kulut / talo /talvi, jos pihojen kolaukset tehdään itse. Tärkeimpiä asioita on huolehtia katoilla ym. vesien tiivistysasiat, joiden korjauksissa myöhästyminen nostaa kuluja eksponentiaalisesti, Vanhoissa taloissa kattojen kuntoa (tiivistykset, pinnoitteet) pitää seurata joka vuosi ja rännit puhdistaa ainakin 3 kertaa/ vuosi.

Talojen huoltokorjausten tekemättä jättäminen ei ole vaihtoehto. Jo tuleva Sahalan ja GLC osuuskunnan välinen sopimus sen kieltää, ja toisaalta edellyttää, että näiden vanhojen talojen kunto säilytetään hyvänä, terveinä ja hyvin huollettuina laadukkaan ja ajantasaisen huoltotoiminnan keinoin. Korjausvelasta tulee muuten myös hallitsematon jo muutamassa vuodessa.

Sahalan tarvikkeiden huoltovarastot ovat GLC:n käytettävissä talokorjauksiin. Niistä löytyvistä jo olemssa olevista materiaaleista (levyt, laudat, lukot, helat yms) ovat pienissä määrin ilmaisia. Rautakaupasta ostettavat huoltomateriaalit tulevat sitten talon huoltokustannuksiin mukaan. Tällaisia ei ole nyt mitään näköpiirissä merkittävissä määrin.

Asukkaat voivat myös itse rakentaa nykyistäkin tehokkaammat aurinkokeräimet omatoimisesti ja saada näin kulut pieniksi ja tehostaa aurinkoenergian tuotantoa maaliskuun – lokakuun välillä.

Aivan keskeistä taloissa on yhteistyöilmapiiri, kaikkien hyväksymät säännöt, joustavuus, kannustus, kiittäminen, rohkaiseminen, parhaimman tiedon ja osaamisen opettaminen toisille, innovointi, hyvä siisteys ja järjestys sekä yhteisten ja kaikkia ärsyttämättömien elintapojen ylläpito.
Siinä hengessä voidaan saada aikaan asioita helposti, kulut alas ja asumismukavuus korkeaksi.