Turvallisuustoimet ja -arvot GLC:ssä

Henkilökohtainen ja yhteisöturvallisuus GLC:ssä kehitetään huomattavasti korkeammalle tasolle kuin yleensä normaalissa elämässä. 

Hyvät arvot, lämminhenkinen ilmapiiri, avuliaisuus, avoin vuorovaikutuskulttuuri (sosiaaliset taidot) ja niiden tietoinen harjoittaminen pienentävät huomattavasti huonon viestinnän, väärinkäsitysten, sisäisen häirinnän tai kiusaamisen riskiä hyvin vähäiseksi. 

Ruokakriisiä vastaan omavaraisuus ja omasta puutarhasta, pelloilta, metsistä ja järvistä saatava oma ruoantuotanto muodostavat vahvan perustan. Peltomaa voi saada vettä järvistä ja sille on kastelujärjestelmä tarvittaessa. Ruokaturva on hyvä johtuen puhtaasta ja hygieenisestä keittiöstä sekä hyvästä tietoisuudesta ja rutiineista ruoanlaitossa ja säilytyksessä. Kaikki pellot, metsät ja puutarha kasvatetaan ekologisesti myrkyttömin menetelmin. 

Suomen viranomaiset toimivat avoimesti, ystävällisesti ja korruptoimattomasti. Lait ovat selkeitä. 

Lähiympäristössä ei ole järjestäytynyttä rikollisuutta, terroristeja eikä heitä ruokkivia väestöjä. GLC:n kaltaisessa yhteisössä avoimuuden, hyvin koulutettujen sosiaalisten taitojen ja lämpimän ystävällisyyden ansiosta lasten asema on parempi kuin muualla. Koko yhteisö tukee ja auttaa heitä – 'koko kylä (tai GLC) kasvattaa. GLC:ssä henkilöitä, joilla on vakavia ongelmia, kuten taipumus minkäänlaiseen henkiseen tai fyysiseen väkivaltaan (insesmi, narsismi, psykopatia), ei suvaita jäsenyyteen ollenkaan tai jos he onnistuvat liittymään jäseniksi, heidät lähetetään pois mahdollisimman pian tilanteen havaitsemisesta.

GLC:n alkoholipolitiikka suojaa sisäistä turvallisuutta kieltämällä raskaan juomisen alueella, sallien korkeintaan 1-2 lasillista viiniä aterioiden yhteydessä ja yhden saunajuoman. Päihtyneitä henkilöitä ei voida hyväksyä turvallisuussyistä. Samasta syystä päihdyttäviä huumeita ei voida hyväksyä ollenkaan. 

Ilmasto Suomessa hyötyy ilmastonmuutoksesta, sillä talvet ovat lämpimämpiä ja lyhyempiä. Toistaiseksi meillä ei ole ollut kovia helteitä tai pitkiä kuivuuskausia. Tautien riski GLC:ssä on paljon pienempi kuin yleensä, johtuen älykkäästä ja tehokkaasta ennaltaehkäisevästä terveyspolitiikasta, elämäntyylistä ja toimista. Suomen luonnossa on hyvin vähän riskejä saada vaarallisia patogeenejä tai loisia, jos tietää, miten huomioida joitain perusvarotoimia. Toimet ja toiminnat tulipalojen varalta ovat hyvin hallinnassa ja kaikki ovat saaneet koulutusta niistä. 

Sosiaaliset arvot ja käytännöt saavat muut GLC:n jäsenet toimimaan vapaaehtoisina auttajina, kun joillain on henkilökohtaisia ongelmia. Yksinäisyyttä ei todennäköisesti ilmene, ja vanhemmat saavat apua lastensa kasvattamisessa. Mikäli kotikoulun suunnitelmat ainakin osittaisesta kotiopetuksesta voidaan järjestää, tulee lapsille opettaa erittäin hyvää henkistä ja ehkä myös fyysistä itsepuolustusta tulevaa elämää varten tässä epävarmassa maailmassa. 

 Äärimmäisen epätodennäköisen vaarallisten vierailijoiden tapauksessa GLC:ssä meillä on asukkaita, jotka ovat tottuneet käyttämään aseita metsästyksessä, ja heillä on metsästyskivääreitä. Epätoivotuille vierailijoille tieto, että taloissa on aseita, on jo iso pelote. Tarvittaessa he osaavat myös ampua pelottavia varoituslaukauksia ilmaan. 

Jotain alueen turvallisuuden tasosta kertoo se, että autot pihalla ovat yleensä lukitsemattomia ja myös rakennukset ovat sitä. Elämä täällä on erittäin, erittäin turvallista. Riskitekijät ovat vain hyvin pieniä tai niitä ei ole lainkaan.