Good Life Communityn potentiaali 

GLC-elämänsuunta tulee olemaan monien unelma. Se on kestävää ja ekologista, terveellistä, sosiaalista, rauhallista, palkitsevaa ja merkityksellistä elämäntapaa lähellä puhdasta luontoa. Se tulee olemaan yksinkertaisempaa ja käytännöllisempää elämää, käyttäen hyväksi ympäröivän kauniin ja rikkaan luonnon suurta potentiaalia. Itseohjautuvaa, lämminhenkistä ja demokraattista yhteisöelämää vakavaraisen, turvallisen ja demokraattisen maan kehittyneessä infrastruktuurissa. Modernit kehittyneet teknologiat ovat edelleen saatavilla työskentelyyn, elämiseen, viihtymiseen ja kommunikointiin. GLC:ssä ystävät (muut jäsenet) ovat lähellä, yksinäisyys on harvinaista, yhdessä kehitetään elinolosuhteita ja ratkaistaan ongelmia. GLC:llä on suuri potentiaali kasvaa yhä kehittyvämmäksi, tasapainoisemmaksi, kansainväliseksi ja edelläkävijähenkiseksi toimijaksi yhteisöjen kulttuurissa. 

Tulevaisuuteen liittyvät huolet 

Tämä yhteisö voisi olla jäsenilleen ja asukkailleen turvallisempi ja motivoivampi paikka tulevaisuuden maailmassa, jossa hämmentyneisyys sekä mahdollisuus laajamittaisiin häiriöihin työ-, energia- ja jopa kulutustavaroiden saatavuudessa kasvaa. Länsi-Euroopassa voi tapahtua yhteiskunnallisten ja valtiollisten rakenteiden heikkenemistä tai jopa suuri sotatila. Myrskyisinä aikoina GLC älykkäine ja rohkaisevine sääntöineen, periaatteineen ja arvoineen sekä usean yhtäpitävän taitavan asukkaan kannattelulla voi olla monin tavoin turvallisempi ympäristö kuin tavallinen kaupunki - tai jopa maaseutuelämä. Suomi on yksi harvoista paikoista Euroopassa, jossa ilmaston lämpeneminen todennäköisesti helpottaa sääolosuhteita ihmisille ja luonnolle.

Ketkä ovat tervetulleita ja nauttisivat elämästä GLC:ssä

Tämä yhteisö tulee olemaan vastaus kasvavalle määrälle tietoisia ihmisiä, jotka...: 

 • Omaavat taitoja, kykyjä, työvoimaa, ideoita ja halukkuutta antaa parhaansa GLC:lle ja jäsenille ja saavat tyydytystä siitä. 
 • Ihmiset, joilla on hyvät vuorovaikutustaidot, ovat kiinnostuneita muista ihmisistä sekä haluavat tukea muita ja oppia heiltä. 
 • Haluavat muuttaa elämäänsä vähemmän kaupunkikeskeiseksi, vähemmän kulutuskeskeiseksi ja stressaavaksi.
 • Haluavat astua pois elämästä, joka on täynnä lukemattomia viestejä, liikaa ruutuaikaa ja juoksemista "oravanpyörässä".
 • Haluavat elämän, joka on vähemmän kulutuskeskeinen.
 • Toivovat elävänsä elämää, jossa rahataloudella ei ole niin suurta painoarvoa. 
 • Haluaisivat elää ekologisempaa ja kestävämpää elämää hiilitaloudessa. 
 • Pitävät tärkeänä, että elämä on omavaraisempaa ja voivat tuottaa enemmän omaa ruokaa ja lämmitys-/sähköenergiaa. 
 • Nauttivat ja jakavat elämäänsä turvallisen, lämpimän, myönteisen, avuliaan ja kekseliään yhteisön (perheen) keskuudessa. 
 • Haluavat elää alueella, jossa on runsaasti puhdasta luonnonvarantoa, kohtuulliset lämpötilat ja hyvä maaperä ruoan kasvattamiseen.
 • Nauttivat asuinalueesta, joka ei ole ylikansoitettu, rikollisuus ei ole korkealla tasolla ja  ympäristöturvallisuus on hyvällä tasolla.
 • Etsivät fyysisesti, sosiaalisesti, henkisesti ja hengellisesti terveellistä ja korkealaatuista elämää. 


Joitakin persoonallisuustyyppejä, joille GLC ei ole oikea paikka:

1. Joilla on persoonallisuushäiriö, kuten kykenemättömyys (ujous, tietämättömyys, rohkeuden puute tai puhutun kielen puute) ilmaista tunteita, tavoitteita, arvoja ja aikomuksia vapaasti tai ihmiset, jotka ottavat paljon itsekästä "tilaa" ja jotka eivät kuuntele muita vaan kertovat jatkuvasti omia tarinoitaan, kokemuksiaan ja ajatuksiaan ja saavat muut ihmiset kyllästymään kuuntelemaan heitä.

2. Eivät pysty ystävystymään ihmisten kanssa yleensä.

3. Eivät halua tai eivät voi todella omaksua tai noudattaa GLC:n arvoja, periaatteita, käytäntöjä ja sääntöjä.

4. Eivät pysty pitämään rehellisyyttä puheessaan, ilmaisussaan tai toiminnassaan tai heillä on väkivaltaisia/rikollisia tapoja, yhteyksiä tai aikeita.

5. Joilla ei ole lainkaan tai hyvin vähän taitoja tai energiaa työskennellä ja hyödyttää yhteisöä.

6. Joilla on vakavia ja/tai aikaa vieviä riippuvuuksia, kuten tupakointi, pelaaminen, alkoholi, kaikenlaiset huumeet, jotka on vallannut salaliitto-uskomukset/riippuvuudet, jatkuva SOME- tai kännykkäseuranta jne.

7. Jotka ovat riippuvaisia elämäntyylistä, jossa valvoo suurimman osan yöstä ja nukkuu suurimman osan päivästä.

8. Joilla on vakavia kroonisia sairauksia, jotka rajoittavat työkykyä, yhteydenpitoa muihin ihmisiin tai osallistumista GLC:n normaaliin elämään.

9. Joilla on korkeat tavoitteet tulla elämässä pääosin rikkaaksi ja vaikutusvaltaiseksi GLC:n avulla.

10. Jotka ovat sitoutuneet filosofiaan, uskontoon tai järjestöihin, jotka eivät tue aktiivisesti suvaitsevaisuutta, rakkautta, avoimuutta, lämminsydämisyyttä ja tasa-arvoa, vaan pikemminkin rasismia, vihaa, pelkoa, ylimielisyyttä ja ylivertaisuutta.

Arvot ja keskeiset periaatteet

GLC:n jäsenten sosiaalisiksi arvoiksi suunnitellaan lämminsydämisyyttä, tasa-arvoa, anteeksiantoa, avoimuutta, aktiivista itseilmaisua ja joustavuutta. GLC tukee henkistä, fyysistä, sosiaalista ja hengellistä terveyttä, aktiivista itseilmaisua ja savuttomuutta / päihteettömyyttä.

GLC:ssä on kehitettävä laadukasta, tietoista ja myönteistä vuorovaikutuskulttuuria, jossa sosiaaliset taidot ja viestintä ovat myönteisiä ja ongelmanratkaisu tehokasta. Se harjoittaa myös kehittyvää, avointa ja hyvin jäsenneltyä sisäistä demokratiaa. Aikuiset jäsenet ovat vastuussa omista valinnoistaan ja toimistaan ja tiimit (kuten talon ja startup-tiimien) myös työstään. Osa avoimuutta on toiminnan viestintä ja viestinvälitys.

Ihmiset ja tiimit oppivat nöyrästi toisiltaan. Hyvät uudet käytännöt otetaan käyttöön kaikissa tiimeissä, taloissa ja ryhmissä. Huumoria ja erilaisia ilon muotoja kannustetaan ja vaalitaan.

Elämäntavat suunnitellaan fiksusti, niitä kehitetään hyvien käytäntöjen mukaisesti ja kannustetaan myös terveellisyyteen omaksumalla uusin ennaltaehkäisevä terveystieto ja -tiede.

Kaikki asiat ympärillämme maailmassa muuttuvat. Siksi myös GLC:n kehityksen olisi pysyäkseen elinvoimaisena kehityttävä, ja siksi älykäs, ennakoiva ja hyvin johdettu jaettu johtajuus on elintärkeää. Yksi keskeisistä periaatteista on myös kehittää ja innovoida uusia rinnakkaiselon, tiimityön, käytäntöjen, rutiinien ja toimien muotoja.

GLC:n elämän ja tuotannon on tarkoitus olla kestävää fyysisessä ja henkisessä mielessä käyttämällä monia Sahalan ja paikallisen ympäristön resursseja.

Tavoitteena on myös kehittää toimintaa ja elämää yhä omavaraisemmaksi, mutta tässä ei kuitenkaan mennä epäkäytännöllisiin äärimmäisyyksiin.

GLC:ssä elämisen perustarpeet (lämmitys, ruoka, majoitus) voidaan saavuttaa melko pienillä kustannuksilla/henkilö/kk, pienellä jätemäärällä (hiili mukaan lukien) ja työllä.

Sahalan tilan metsät kasvavat niin hyvin ja paljon enemmän kuin korjataan, että tämä maatila GLC:llä on joka tapauksessa hiilinegatiivinen (= hiilen kerääjä). Hiilen kerääminen lisää peltomaahan on mahdollista.

Eläminen ja ajankäyttö GLC:ssä

Eläminen GLC:ssä tulee olemaan inspiroivaa ja terveellistä elämää, tukevien ystävien ja hyvän ilmapiirin ympäröimänä.

 1. Rauhallista omaa aikaa henkilökohtaiseen kasvuun, oppimiseen, opiskeluun, parantumiseen, liikuntaan, lepoon ja nautintoon.
 2. Yhteisötyötä peruselämänpalveluiden ylläpitämiseksi, kuten pyykinpesupalvelu, rakennusten keskuslämmityksen ylläpito, kiinteistöhuolto, ruoanlaitto, saunan lämmitys, siivous ja järjestelyt, lumityöt talvella, jätehuolto, puistojen ja ympäristön hoitaminen, julkaisujen kirjoittaminen GLC:n kotisivuille tai somekanaville saadaksemme enemmän julkisuutta ja jäsenkandidaatteja jne.
 3. Työskentely etänä (kaikissa päärakennuksissa on 100 Mb optinen kaapeli) jäsenen oman ammatin mahdollistamiseksi jne.
 4. Tuotannon vapaaehtoistiimeissä toimimista, pääasiassa oman rahan ansaitsemiseksi ja osa yhteisön kulujen katteeksi.
 5. Käsitöitä Sahalan omista resursseista, kuten puusta, nahasta (olemassa olevista satulatuolitehtaan jäännöspaloista), metallista (Sahalassa on hyvä työpaja työkaluineen) tai muista orgaanisista materiaaleista, kuten kasveista (hamppu) jne.
 6. Ajan viettämistä muiden jäsenten kanssa monenlaisissa sosiaalisissa aktiviteeteissa, rentoutumista, hierontaa, meditaatiota, istumista ja keskustelua tulen äärellä, hyvien, avointen ja lämpimien suhteiden ja ystävyyssuhteiden rakentamista toisten kanssa istunnoissa, juhlissa jne.
 7. Oman ruoan tuottamista kaikille samaan aikaan valmistamalla sitä Sahalan omassa ravintolakeittiössä ja hankkimalla ruokatarvikkeet paikallisista kaupoista tai luomuviljelijöiltä sekä kalastamalla, metsästämällä, puutarhanhoidolla, yrttien, sienten tai marjojen poiminnalla, liikuteltavien kananhäkkien hoitamisella, sieni- tai hyönteisproteiinin tuottamisella kasvattamalla sitä itse kellareissa. Jos joillakin tiimeillä on halukkuutta, GLC voi ottaa myös 2–3 maitolehmää, jotka elävät ja syövät vapaasti laitumella, tulevat vapaaehtoisesti lypsykoneille 2 kertaa päivässä ja tuottavat terveellistä A-2 luomumaitoa vain GLC:n jäsenille. Tämä maito on terveellisempi muoto maitoa ilman A1-maidon hapettavaa BCM-7-proteiinia, joka on terveysongelma ayrshiren ja friisiläisten maitolehmien A1-maidossa.
 8. Vapaaehtoistyön tekeminen ulkopuolisille (esim. Rautalammin kunnalle), GLC:lle, jollekin kansainväliselle tavoitteelle tai kenelle tahansa.
 9. Ajan viettämistä upeassa luonnossa monin tavoin, kuten kävelyllä, pyöräilyllä, melonnalla, soutamalla, purjehtimalla, marjojen, yrttien ja sienten poimimisella, lintujen ja muiden eläinten tarkkailulla, kalastuksella ja jopa metsästyksellä (jousella tai kiväärillä) pitääksemme hirvien määrän luonnon kannalta siedettävänä.

Tärkeä periaate on, että stressin välttämiseksi tarvittavien työtuntien määrä yhteisön tarpeellisiin toimintoihin ei olisi kovin suuri päivää kohden.

Kuuluisa savusauna Holysmoke on riittävän suuri jopa 30 henkilön yhtäaikaiseen saunomiseen.
Kuuluisa savusauna Holysmoke on riittävän suuri jopa 30 henkilön yhtäaikaiseen saunomiseen.

Hyvät olosuhteet hyvän terveyden ylläpitämiselle

Sekä Marie että Vessi ovat erinomaisessa fyysisessä kunnossa ja ovat molemmat ennaltaehkäisevän terveyden asiantuntijoita, jotka haluavat jakaa kokemuksiaan, laajaa tietämystään ja neuvontaa muille ihmisille.
GLC:ssä todella terveellistä elämää olisi helppo toteuttaa puhtaan ympäristön, luomuviljelyn, suuren marjapuutarhan, kaikkialla kasvavien lääkekasvien, puhtaiden kalaisten järvien, terveellisen peuran ja hirven lihan sekä oman ravintolan ansiosta. 

Yksi hyvä vaihtoehto GLC:lle on syödä pääateriat brunssina klo 10-11 ja illallinen klo 18, jotta terveelliseen 8 tunnin ruokailuikkunaan ja jatkuvaan jaksoittaiseen paastoon syntyy helppo rutiini. Tämän lisäksi jäsenet voivat nauttia omia välipaloja haluamallaan tavalla.
Sauna useita kertoja viikossa ja oma hierontahuone yhteisillä hieronnoilla, 23 km omia metsäteitä sekä terveelliset käytännön- ja ulkotyöt lisäävät elämäntapojen terveystasoa entisestään. Sahalassa on iso savusauna Holysmoke (kymmenille ihmisille) sekä kehittynyt ja hoitava saunakulttuuri, jossa hyödynnetään yrttejä, saunavihtoja sekä turvetta. Sahalassa on myös oma pieni kuntosali.

Yhteiset nuotiohetket, käsien tekeminen, pelien pelaaminen, sosiaaliset suhteet ja iltakävelyt hyvässä seurassa tarjoavat hyviä vaihtoehtoja iltaisin näyttöjen tuijottamiselle.

Lähistöllä oleva Rautalammen kuntosali ja kylpylä (3 km) tai sitä isompi ja upouusi kuntosali & kylpylä Suonenjoella (23 km) tarjoavat hyvää ja terveellistä rentoutumista erityisesti talviaikaan. 

Kuinka taklata ei-toivottu ja haitallinen digilaiteriippuvuus GLC:ssä 

Suuret teknologiayritykset rakentavat maailmaa, jossa kaikkien ihmisten odotetaan ja toivotaan olevan verkossa suurimman osan ajasta käyttämässä heidän palvelujaan ja katsomassa mainoksia, joista he saavat voittonsa.

Tietoiset ihmiset haluavat vastustaa tätä, koska tällainen elämäntapa kehittää haitallista riippuvuutta puhelimiin ja somemaailmaan.

Tutkimukset osoittavat, että tämä riippuvuus lisää myös masennusta ja muita mielenterveysongelmia, aiheuttaa liikkumattomuutta, kapeuttaa ajattelua ja luo uusavuttomuutta, ylipainoa, kroonisia elämäntapakuolemia, vähentää älykkyyttä ja saa meidät viehättymään haitallisten tuotteiden mainoksista.

Useimmissa tapauksissa olemme pakotettuja käyttämään tietokoneita työskentelyssä, koska niin se toimii monissa ammateissa, mutta meidän ei tarvitse olla verkossa työajan ulkopuolella.

On olemassa älykkäämpi ratkaisu ongelmaan, joka koskee uutisten lukemista verkossa ja siihen kuluvaa aikaa:

GLC:ssä voisi olla oma "mediatoimittaja", joka seuraisi noin 12 laadukasta uutismediaa ja aikakauslehteä. Tämä henkilö selvittäisi vain positiivisesti merkityksellisimmät tarinat ja uutiset ja jakaisi ne yhteisön jäsenille. Näin kaikki muut säästäisivät hukkaan heitettyä aikaa negatiivisten ja tyhmien uutisten selaamiseen, jotka yleensä jättävät meidät huonoksi tai hämmentyneeksi ja joilla on negatiivinen alitajuinen vaikutus.

Riippumattomuutta verkkoelämästä voi oppia, jos on tietoinen ymmärrys sen haitallisuudesta sekä motivaatio kehittää riippuvuuksista vapaata elämäntapaa, joka sisältää älykkäämpiä, sosiaalisempia ja kehittävämpiä ja rentouttavampia tapoja viettää aikaa ja harrastaa.

Tällaisia ilta-/viikonloppuharrastuksia yhdessä tai erikseen voi olla GLC:ssä…:

- rennot, yhteiset illanistujaiset, joissa keskustellaan ja suunnitellaan erilaisia GLC:n asioita

- jonkun ryhmäläisen tieteellisen/tiedollisen luennon tai kiinnostavan tarinan kuunteleminen

- fyysinen harjoittelu sisällä, ulkona luonnossa tai kaupungissa.

- sauna

- terveellinen ja rentouttava hieronta

- keskustelut ystävien kanssa takkatulen äärellä

- hyvien kirjojen tai muun hyödyllisen tieteen tai muun tiedon lukeminen

- kirjoittaminen

- rentouttavat, meditatiiviset kävelylenkit tai muuten liikkuminen luonnossa (melonta, soutu, ratsastus, pyöräily, hiihto,

   lenkkeily, luistelu)

- kalastus tai metsästys

- ystävien tapaaminen

- kortti- ja lautapelien pelaaminen

- ruoan valmistaminen yhdessä

- hyödyllisten dokumenttien katsominen tv:stä

- käsitöiden tekeminen takkatulen ääressä ystävien kanssa keskustellen

- asioiden/tavaroiden korjaaminen

- musiikin kuuntelu tai soittaminen/harjoittelu

- taiteen luominen

- shoppailu

- lasten kanssa leikkiminen, lapsille lukeminen

Näemme, että on pitkä lista asioita, joita tehdä netissä roikkumisen sijaan. Älykkäässä ryhmässä, jolla on hyvät tavoitteet ja arvot, on helpompaa omaksua parempia ajankäyttötottumuksia.