Yhteisöllisen asumisen perussäännöt Good Life Community -yhteisössä

Sahalan Kartano, Rautalampi


Vuorovaikutuskulttuuri

GLC:llä tulee olemaan kehittynyt, lämminhenkinen ja tietoinen vuorovaikutuskulttuuri, joka perustuu modernin sosiaalipsykologian havaintoihin. Tämä tarkoittaa avointa, rehellistä ja ystävällistä ilmapiiriä prosessoinnissa, kehittämisessä, tiimien rakentamisessa ja ongelmanratkaisussa. Tämä tulee olemaan suuri vahvuus verrattuna keskimääräisiin tilanteisiin. Vessi on vuorovaikutuskouluttaja, joka on johtanut satoja nuorisoryhmiä ja suunnitellut useita vuorovaikutuksen kehittämisharjoituksia. Sahalassa on jopa erityinen paikka juhlille, kokoontumisille, ryhmäprosessoinnille ja tiimien rakentamiselle nimeltään "Teatteri". Se on 60 neliömetrin huone (50 ihmistä mahtuu sisään) 220-vuotiaassa viljasiilossa, jossa on erityisiä rentoutumiskalusteita, joitakin soittimia ja säädettäviä värikkäitä valoja.

Uskonto ja politiikka

GLC:llä ei ole virallista omaa poliittista tai uskonnollista agendaa, ja se toimii tässä asiassa maltillisella keskitien linjalla. Se kannustaa kuitenkin rauhanomaiseen, sallivaan ja rakastavaan henkisyyteen. Jäsenillä voi olla mikä tahansa filosofia tai vakaumus, jolla on hyvät, tasa-arvoiset ja rauhanomaiset arvot. Filosofioita ja uskontoja koskevat keskustelut yleisellä tasolla GLC:ssä on pidettävä vain "akateemisena", mikä tarkoittaa teoreettista, maltillista, suvaitsevaa, sallivaa ja kunnioittavaa. Yritykset käännyttää toisia tai kehittää vastakkainasettelua uskonnoista ja filosofioista eivät ole sallittuja, koska tämä johtaa usein riitoihin. Yksittäiset jäsenet voivat tietenkin käydä teoreettisia kahdenkeskisiä keskusteluja uskonnon tai filosofian eroista. Julkaisuissaan GLC edistää hyviä tuloksia ja menetelmiä, jotka rohkaisevat muita seuraamaan ja ottamaan mallia. Tilalla on vanha viljankuivurirakennus, joka on sisustettu rukous- ja mietiskelypaikaksi.

Yhteisössä asumisen perussäännöt

Säännöt on laadittu jäsenten turvallisuuden, terveyden, motivaation, hyvinvoinnin ja inspiraation tukemiseksi sekä yhteisön demokratian tukemiseksi.

 • Rotuun, etniseen alkuperään, sukupuoleen, ulkonäköön, poliittiseen näkemykseen, ikään tai uskontoon perustuvaa syrjintää ei sallita.
 • Kaikkia jäseniä kohdellaan tasavertaisina, ja heillä on samat oikeudet elää, toimia, työskennellä, käyttäytyä ja ilmaista itseään. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tapahtumat ja kokoukset GLC:ssä ovat avoimia kaikille, eikä puhtaasti miehille tai naisille tarkoitettuja ryhmiä tai toimia voida järjestää.
 • Kaikkien aikuisten jäsenten on oltava halukkaita ja kykeneviä työskentelemään GLC:n hyväksi yhtä lailla tavalla tai toisella.
 • Kaikkien aikuisten jäsenten on kannettava oma taloudellinen vastuunsa asumiskustannusten, vapaaehtoistyön ja muiden kiinteiden kustannusten muodossa.
 • Kaikkien on noudatettava näitä GLC:n asettamia toimintaan ja arvoihin perustuvia perussääntöjä, jotta yhteisö pysyy toimivana ja huolettomana.
 • Kaikki jäsenet ovat itsenäisiä ja itseohjautuvia henkilöitä, ja heidän on puhuttava omasta puolestaan. GLC:llä ei ole kapasiteettia tukea henkilöitä, jotka tarvitsevat erityishoitoa alentuneen toimintakykynsä vuoksi.
 • Kaikkien jäsenten on osallistuttava GLC:n kokouksiin kuullakseen ja nähdäkseen, mitä suunnitellaan ja päätetään, ja mahdollisesti ilmaistakseen mielipiteensä päätettävistä asioista.
 • Poliittista, filosofista, uskonnollista tai muuta propagandaa tai painostusta ei sallita. Tietojen ja näkemysten jakaminen hyvistä ja hyödyllisistä tiedoista hyödyllisistä, kestävistä, myönteisistä ja rakentavista asioista maltillisesti on sallittua.
 • Jokaisen jäsenen on sovittava myönteisistä arvoista, joita ovat rauhallisuus, suvaitsevaisuus, tasa-arvo, avoimuus, kohteliaisuus, ihmisten erilaisuuden kunnioittaminen, vapaa ja rakentava ilmaisu, huolenpito ja rakkaus, joustavuus, oikeudenmukaisuus, siisteys ja hyvä järjestys.
 • Jokaisen jäsenen on sovittava yhteisistä tavoitteista, joita ovat kestävä kehitys, hyvin toimiva demokratia GLC:ssä, hyvä terveys, joka saavutetaan pääasiassa ennaltaehkäisevillä menetelmillä, korkea tietoisuuden taso, läheinen ja lämminhenkinen ilmapiiri, huoleton ja onnellinen luonnollinen elämä lähellä luontoa, jatkuva kehitys pienin askelin, tasapainoinen talous, korkea ja kasvava omavaraisuusaste, kohtuullinen materiaalinen kulutus, nykyaikaisen teknologian älykäs käyttö. 
 • Jos GLC:n jäseneksi ilmestyy sopimattomia henkilöitä tai henkilöitä, joilla on tällaisia piirteitä, tai jos tällaiset ominaisuudet ilmenevät henkilöissä, jotka ovat jo jäseniä, kukin jäsen kannattaa tällaisen henkilön vierailun tai jäsenyyden nopeaa ja oikea-aikaista lopettamista, jotta vältetään pysyvästi haitallinen ja jakava konflikti GLC:n jäsenryhmän sisällä.
 • Jokainen jäsen tarvitsee kaikkien jäsenten suostumuksen voidakseen pitää lemmikkejä sisätiloissa. Kissat ja koirat eivät ole sallittuja. 
 • Rikollista toimintaa tai epärehellisyyttä ei suvaita jäsenten keskuudessa.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kahdessa seuraavassa yhteisökokouksessa, jos vähintään 75 % jäsenistä kannattaa niitä.


VAPAA JAKAMINEN – VAIHTOTALOUS – AJATUS GLC:ssä

Yksi hedelmällinen mutta vanha ajatus tuotavaksi GLC:hen on vaihtotalous. Siinä jäsenet vaihtavat materiaaleja ja palveluita toistensa kesken, myös perheiden välillä. Jokaisesta vaihtokaupan "sopimuksesta" osapuolet (2 tai useampi henkilö) kirjaavat lyhyen muistiinpanon paperille, sähköpostilla tai viestillä, karkeat vaihdannan ehdot muistiin. Jos tämä vaihto on pieni ja toteutetaan molempien osapuolien toimesta hyvin pian, dokumentointi ei välttämättä ole tarpeen, mutta sitä suositellaan väärinkäsitysten välttämiseksi, sillä väärinkäsitykset myrkyttävät suhteet ja ilmapiirin nopeasti.

 Vaihtotaloudessa materiaalit tai palvelut voivat olla hyvin pieniä tai ne voivat olla hyvin suuria. Se voi liittyä normaaliin elämään tai jopa jonkin tuottamiseen. Osapuolten ei tarvitse kertoa muille, mitä on vaihdettu, elleivät halua. Kun kymmenet ihmiset tottuvat vaihtotalouteen, ovat sujuvia ja tottuneet käyttämään sitä usein ja sujuvasti, sillä on useita positiivisia puolia:

 • Työt tehdään paremmin ja nopeammin.
 • Jokaisella on oma kapasiteettinsa + yhteisöverkoston jäsenten kapasiteetti.
 • Ei tarvitse maksaa veroja tai vakuutuksia.
 • Ihmiset oppivat tuntemaan toisensa paremmin, tulevat paremmiksi ystäviksi.
 • Enemmän ystävyyssuhteita synnyttää enemmän sosiaalisia ja taloudellisia aktiviteetteja. Elämänlaatu paranee.
 • Positiiviset esimerkit saavat vaihtoverkoston kasvamaan, mikä tarjoaa yhä enemmän kapasiteettia.